The Urban Office
About

เกี่ยวกับเรา

ดิ เออร์เบิน ออฟฟิศ ได้รวมการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ ในรูปแบบสถานที่ในเมืองที่มีการผสมผสานของพืชพรรณเขียวขจีเพื่อสร้างผลงานในสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

บริการของเรา

The Urban Office

สำนักงานพร้อมบริการ

เรามีความยืดหยุ่นในข้อผูกมัดแต่ละเดือน เราทำให้ทุกอย่างง่าย

The Urban Office

โคเวิร์คกิ้งสเปซ

เรามีความยืดหยุ่นในข้อผูกมัดแต่ละเดือน เราทำให้ทุกอย่างง่าย

The Urban Office

สำนักงานเสมือน

เรามีความยืดหยุ่นในข้อผูกมัดแต่ละเดือน เราทำให้ทุกอย่างง่าย

คำชื่นชมจากลูกค้า

The Urban Office
Quick Enquiry